Witamy w Centrum Edukacji Montessori

Nasi trenerzy to wieloletni praktycy, którzy na co dzień stosują metodę Montessori w swojej pracy z dziećmi. Podczas naszych kursów dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą na temat kształcenia oraz pokazują, jakie praktyczne rozwiązania wypracowali przez lata pracy w zawodzie. Mają także doświadczenie w prowadzeniu kursów dla dorosłych, co czyni ich świetnymi edukatorami.

Naszym celem jest edukować bez oceniania i barier. Wierzymy, że istnieje wiele różnych dróg ku wiedzy, a każda z nich jest słuszna.

Kursy Online

Nowoczesna forma szkoleń z zachowaniem wszystkich wartości merytorycznych. Oferta skierowana do osób, które nie mieszkają w pobliżu naszej placówki, a chciałyby skorzystać z naszych kursów. Są one także doskonałym rozwiązaniem pozwalającym w bezpiecznych sposób zdobywać wiedzę na temat metody Montessori z zacisza domowego. Każdy uczestnik otrzyma pakiet pozwalający tworzyć materiały i pracować nad swoją wiedzą i umiejętnościami, aby stać się wykwalifikowanym nauczycielem czy świadomym rodzicem.

Zobacz szczegóły

Kursy Stacjonarne

Podczas kursów stacjonarnych prowadzonych w przedszkolach Montessori  możemy osobiście się poznać i porozmawiać o wyzwaniach stojących przed przyszłymi edukatorami Montessori. Nasi trenerzy to wieloletni praktycy, którzy przekazują uczestnikom konkretną wiedzę na temat alternatywnych form edukacji. Z nami dostaniesz szansę doskonalenia swojego warsztatu pracy i zyskasz przewagę nad konkurencją w poszukiwaniu zatrudnienia w placówkach oświatowych. Istnieje możliwość dofinansowania kursów stacjonarnych.

Zobacz szczegóły

Uczelnie z którymi współpracujemy:

Montessori Europe

Możemy się pochwalić przynależnością do prestiżowej (w świecie Montessori) organizacji Montessori Europe. Jest to zrzeszenie osób związanych z metodą Marii Montessori. Przynależność do tej grupy świadczy o najwyższej wartości wiedzy, którą przekazujemy naszym kursantom!

Przedszkole pod Patronatem CEM

W 2020 roku otworzyło się pierwsze przedszkole, którego organem prowadzącym jest Centrum Edukacji Montessori. Jest to wyjątkowe miejsce na mapie Trójmiasta, w Gdyni Orłowie. Powstało z pasji do Montessori i miłości do dzieci. Przedszkole Il Mio Montessori stworzyły 3 siostry, w których sercach od dawna gości pedagogika Montessori. Poznajcie to wyjątkowe miejsce!

Zobacz szczegóły