Kurs Montessori dla najmłodszych ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem od narodzin do 3 roku życia. Skupia się on zarówno na pobycie dziecka w placówce Montessori, jak i na przygotowaniu domowego otoczenia według zasad pedagogiki Marii Montessori.

Dzieci w tym wieku to mali odkrywcy. Badają świat wszystkimi zmysłami a ich ciekawość nie zna granic. Zapewniając im bezpieczne otoczenie pobudzające kreatywność oraz ogrom możliwości wyboru w zakresie aktywności, którymi mogą się zajmować, dajesz im rewelacyjne podłoże rozwojowe. Dziecko, które przebywa w takim środowisku, może bez przeszkód poznawać świat i dowiadywać się, co tak naprawdę je interesuje.

Czas trwania i płatności

Cena kursu: 1 200 zł brutto (975,61 zł netto)  + 350 zł brutto (284,55 zł netto) opłata rekrutacyjna.

Możliwość płatności w 3 ratach (wysokość raty 400 zł).

Czas trwania kursu: od 12 lutego 2022 – 8 maja 2022 (80 godzin dydaktycznych).

Program Kursu

Zapoznamy Cię z sylwetką twórczyni tej metody Marii Montessori. Omówimy filozofię jej pedagogiki oraz postaramy się odnieść ją do współczesnego systemu nauki i rozwoju dziecka. Spróbujemy zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać wnioski Marii tak, aby proces edukacji był korzystny dla dziecka i rozwijał jego indywidualne predyspozycje.

Towarzyszenie dzieciom w rozwoju, kontakt z ich rodzicami i budowanie współpracy w zespole żłobkowym, wymaga od nauczyciela ciągłego doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych.
Dlatego też w trakcie tego modułu przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym empatycznej komunikacji, opowiemy Wam co ją wspiera a co uniemożliwia.
Poruszymy  kwestię budowania współpracy z dziećmi. Opowiemy jak udzielać informacji zwrotnej dziecku, rodzicowi czy nauczycielowi. Dowiecie się jak się przygotować do trudnych rozmów z rodzicami, na czym opierać komunikację w zespole nauczycieli. Niezwykle ważna jest również porozumiewanie się w trakcie procesu adaptacji dziecka do żłobka. O tym też na pewno będziemy mówić!

Posiadanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci i umiejętność praktycznego przełożenia jej na codzienne towarzyszenie dzieciom jest jednym z podstawowych kompetencji nauczyciela. To narzędzie umożliwia, nie tylko obserwację dzieci pod kątem ich zasobów i wyzwań z którymi się mierzą, ale również poszukiwanie wspierających strategii dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. W trakcie tego modułu dowiesz się jak przebiega rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka od urodzenia do trzeciego roku życia. Podpowiemy jak przeprowadzać obserwację dziecka pod kątem jego zasobów i wyzwań rozwojowych. Porozmawiamy  o dziecięcych emocjach oraz jak się nimi opiekować. Poznacie również strategie wspierające regulację dzieci w żłobku.

W tym dziale kursu przybliżymy takie zagadnienie jak: tworzenie odpowiedniego otoczenia w klasie, opowiemy o pozytywnej współpracy z rodzicami. Dowiecie się jak wykląda rozkład dnia w placówce montessoriańskiej i jak pracować z nową grupą. Poruszymy niezwykle ważne kwestie adaptaci nowego dziecka w klasie.  Ponad to przybliżymy sylwetkę nauczyciela Montessori oraz omówimy ogólne zagadnienia administracyjne. Opowiemy o procesie powstawania nowej placówki.

Nie zabraknie również informacji dotyczącej przygotowania odpowiedniej przestrzeni w domu dla wzmocnienia samodzielności dziecka i rozwijaniu jego motoryki dużej i małej. Nauczymy się również, jak dbać o to otoczenie, aby było zawsze przyjazne, inspirujące i dostępne dla malucha.

W tym module poznacie pomoce dedykowane dzieciom od urodzenia do trzeciego roku życia zarówno w placówce Montessori jak i w domu.
Życie praktyczne – pomoce w tym dziale mają na celu kształcić i wzmacniać postawy pomagające w życiu społecznym, takie jak odpowiedzialność za wygląd i czystość otoczenia, nauka sprzątania czy gotowania.
Sensoryka – podamy praktyczne sposoby na rozwijanie i doskonalenie zmysłów dziecka. Będzie ono w stanie rozpoznawać kształty, określać rozmiary przedmiotów i nazywać kolory. Nauczymy się, w jaki sposób zachęcać dziecko do poznawania świata przez dotyk, słuch, smak i węch w sposób bezpieczny i kreatywny.
Matematyka – w tym dziale zaprezentowane zostaną pierwsze pomoce dydaktyczne odpowiadające na naturalną potrzebę liczenia i doskonalenia umysłu przestrzennego. Dziecko będzie mogło nauczyć się sortowania i porządkowania przedmiotów w swoim najbliższym otoczeniu.
Język – to materiały, które pozwalają rozwijać mowę oraz słownictwo. Zadbamy o bogactwo językowe dziecka już na wczesnych etapach jego rozwoju, co z pewnością będzie miało znaczenie w przyszłości. Te zajęcia to doskonały wstęp do dalszej nauki czytania, pisania oraz języków obcych.

Co zyskujesz wybierając kurs Montessori?

Podczas kursu pokażemy Ci pierwsze pomoce Montessori z zakresu życia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, językowej i kulturowej.

Na naszych kursach uczymy tworzenia materiałów edukacyjnych zgodnych z pedagogiką Montessori, które są podstawą opisanego wyżej podejścia do kompleksowego rozwoju dziecka w wielu różnych dziedzinach. Dajemy narzędzia i wiedzę merytoryczną do poszukiwania rozwiązań optymalnych, dających dziecku przestrzeń i możliwości.

Przygotowujemy także nauczycieli do bycia mądrymi i świadomymi przewodnikami dziecka po świecie nauki i wiedzy. Podpowiadamy, jak obserwować zachowania dzieci i reagować tak, aby dawać im wskazówki pomagające podejmować kolejne kroki na drodze rozwoju społecznego i edukacji kosmicznej. Dzięki naszym kursom poznajesz filozofie Marii Montessori, która prowadząc badania, znalazła metody edukacji dające fantastyczne rezultaty.

montessori online

Organizacja kursu

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym co daje możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, rozmowy, zadawania pytań i wymienie doświadczeń.

W trakcie kursu będziecie mieć możliwość spotkań i konsultacji online z trenerami.

Dostaniecie od nas również podręcznik w formacie edytowalnym. Podczas zajęć będziecie na nim pracować, uzupełniać go i tworzyć, tak, aby móc zawsze powrócić do swoich własnych notatek i zapisów z prezentacji materiału. Jest on niezwykle ważny do codziennej pracy nauczyciela Montessori.

Partnerzy wspierający nasze kursy:

Formularz Kontaktowy